Home

Vinst i välfärden betydelse

Vinster i välfärden eller välfärdsvinster är ett tema inom den svenska politiska debatten och samhälleliga debatten, som tagit allt större utrymme på 2010-talet.Debatten handlar om vinstuttag till ägare, exempelvis aktieutdelning, bör förhindras eller begränsas för företag vars verksamhet finansieras av skattemedel och som verkar inom vissa privatiserade branscher där offentlig. Det talas mycket om vinster i välfärden, men vad är det egentligen alla talar om? Kikar man lite närmare ser man ganska snart att vinst inte alltid betyder samma sak. Med en grov indelning går det att urskilja åtminstone tre olika betydelser och det kan vara väsentligt att ta fasta på vilken av dessa e

Välfärden är till för oss alla - inte för att ge vinst åt ägare. Frågan om vinster i välfärden handlar om hur vi ser på varandra och på samhället. Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster. Vänsterpartiet vill stoppa vinstjakten i välfärden Vinster i välfärden En teoretisk analys av hur vinstintresset påverkar välfärdstjänsterna . 2 Sammanfattning även vara kostnadsminimerande, vilket betyder att företaget vill ha så låga kostnader som möjligt för att få en så stor vinst som möjligt Vinster i välfärden - effekter på välfärdsföretag. Den 8 november presenterade Ilmar Reepalus och Välfärdsutredningen sitt första delbetänkande om vinster i välfärden. Så som förslaget ser ut skulle det betyda väsentliga och negativa förändringar för ägandet och företagandet för privata företag inom den. välfärden ska starkt begränsa möjligheterna att göra vinst, även vid försäljning. Det ska utredas om bolag som är verksamma i välfärden ska tillståndsprövas utifrån ett regelverk med ovan beskrivna innebörd innan de får vara verksamma. Uppföljning skall ske av att skattemedlen enbart används fö

De slutsatser som går att dra av resultatet är att frågan om vinster i välfärden var av betydelse för majoriteten av väljarna i det undersökta valdistriktet. Frågan värderades högst av de som i distriktet röstade på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna Många tycker illa om vinster i välfärden men borde ställa sig en fråga, skriver Mats Christofferson. Det finns en fråga som bör ställa innan man inte gör det, så betyder det förlust Arbetet reder ut det du behöver veta om just vinster i välfärden. Med välfärdsverksamhet räknas vård, skola och omsorg. 2014 kostade verksamheterna i kommuner och landsting sammanlagt 720 miljarder kronor för staten. 90 miljarder gick till privata aktörer. (SCB Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Alcoa redovisade en justerad vinst och spådde samtidigt växande efterfrågan på aluminium från bland annat flygbranschen och transportindustrin.; Men frågan är om det finns någon vinst att ta av vid årets slut Välfärd är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden, [1] och bygger på en redogörelse för deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc. I den ekonomiska forskningen avses med välfärd oftast vara individens samlade ekonomiska resurser. [2]. Allmän välfärd innebär att alla i samhället har en grundläggande nivå av till exempel skydd, säkerhet.

Vinster i välfärden - Wikipedi

bekostan. 3: Dessa höga vinster gör att kvaliteten försämras hos de privata välfärdsföretagen genom kostnadsminimering (Jordahl & Sundén, 2016, s. 7; SOU 2016:78). De tre problemen kan tolkas som att det sker vinster i välfärden genom kostnadsminimering hos de privata aktörerna på välfärdsmarknaden Förslag 1: Välfärden måste tillföras ökade resurser Sekretariatet anser att det är viktigt att betona att kvalitetsbristerna i da-gens välfärdssektor inte enbart orsakats av att privata aktörer har tagit ut orimligt höga vinster. Grundproblemet är att resurstillströmningen till väl Handels om privata vinster i välfärden Detta är en rapport i Handels serie om vilka frågor medlemmarna tycker är viktiga i valet 2018. vilket betyder att det är vinstkapital som ägare kan ta ut ur företaget. Kort sagt är det ansamlade vinster som tills vidare lagts på hög

Vinst i välfärden - vad är det? Nidskrivar

Facken oense om vinster i välfärden. LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan. I maj 2012 beslutade LO-kongressen beslut om att en non-profitprincip ska gälla inom vård, skola och omsorg - det. Nej till vinster i välfärden. Publicerat. 24 februari, 2013. 24 februari, 2013 Författare. Svensson. Katalys förslag ett stort steg i rätt riktning! På LO-kongressen i maj 2012 led styrelsen ett överraskande nederlag när en motion från Handels om en non-profitprincip i välfärden röstades igenom av ombuden När jag skrev om vinst i välfärden i augusti (läs inlägget här) så liknade jag opinionsläget vid en tårta uppdelad i tre ungefär jämnstora bitar:Var tredje är positiv till ett förbud mot vinstutdelning och stödjer förslaget även om det innebär att de privata utförarna i välfärden blir färre eller försvinner helt Frågan om vinster i välfärden kommer nog bli den hetaste på nästa års socialdemokratiska partikongress. I den här bloggposten vill jag 1) ge några lästips 2) puffa för en väldigt bra radiokrönika på ämnet och 3) ge några korta egna kommentarer På de här ställena följer jag just nu debatten kring frågan: Lena Sommestad, Tiden

konflikt mellan vinst och kvalitet. • Därför ska en non-profit-princip råda. Non-profit betyder att vinst inte ska vara verksamhetens syfte. • Pengar som är avsedda till välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg ska återinvesteras i välfärden. • För att säkra kvaliteten i verksamheten anser Kommunal att de Men: De senaste sex månaderna har vinster i välfärden praktiskt taget helt upphört att debatteras. Det går knappt att hitta ett enda inlägg av betydelse under år 2019, särskilt inte från de ledande politikerna - och ännu mindre på de stora kultursidorna i morgontidningarna, där frågan aldrig varit aktuell SvJT 2015 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen 13 I bolagsordningen kan föreskrivas att verksamheten helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att generera vinst. Bolagsordningsbestämmel ser av det slaget är mycket ovanliga. Det ligger därför nära till hands att tänka sig att lagens utgångspunkt, dvs. att bolagets verksamhet ska bedrivas i vinstsyfte, endast är en.

Vinster i välfärden Vänsterpartie

Jakten på vinster i välfärden har blivit en häxjakt som knuffar 4500 välfärdsföretag allt närmare stupet, skriver liberaler från flera landsting och regioner. 5 januari 2017, 06:00 Det talas mycket om vinster i välfärden, men vad är det egentligen alla talar om? Kikar man lite närmare ser man ganska snart att vinst inte alltid betyder samma sak. Med en grov indelning går det att urskilja åtminstone tre olika betydelser och det kan vara väsentligt att ta fasta på vilken av dessa en debattör använder sig av, liksom det kan vara värt att uppmärksamma vad de. Den här studiens syfte är att belysa vad begreppet vinst betyder i en viktig del av välfärden - vård på akutsjukhus. De vanligaste invändningarna mot sjuk-vård med vinstsyfte kommer att testas mot verkligheten - med det privata S:t Görans Sjukhus AB som fallstudie. Sjukhuset har 1500 anställda och omsatte 926 miljoner kronor under. Vinster i välfärden. Valfrihet och mångfald innebär ökad kvalitet, ökad makt åt den enskilde och fler arbetsgivare att välja på för den anställda. Att förbjuda vinstdrivande företag skulle innebära att utbudet av alternativ minskade, vilket vore en inskränkning i medborgarens valmöjligheter

 1. Dousa och Friskolornas Riksförbund
 2. Fördummande vinstdebatt riskerar skada välfärden. Kommunpolitik. ­. Den raljanta tonen i debatten om välfärdens vinster insinuerar att det är okända och tvivelaktiga personer med brevlådor på de engelska kanalöarna, snarare än svenska... 16 december 2016, 04:45
 3. I november presenteras utredningen om vinster i välfärden som Ilmar Reepalu (S) är ordförande för. Men redan nu har nyhetsmedier tagit del av förslag från utredningen om hur en vinstbegräsning skulle kunna se ut. SVT rapporterade i förra veckan att Joachim Landström, doktor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, har tagit fram ett förslag till utredningen

Vinster i välfärden - effekter på välfärdsföretag Pw

Domedagsretoriken måste högljutt bemötas varje gång den hörs i samband med diskussioner om att förbjuda vinster i välfärden. Nej, ett vinsttak betyder inte att valfriheten försvinner. Nej, ett vinsttak betyder inte att skolor och vårdföretag tvingas slå igen och att oskyldiga människor drabbas. Det är nonsens Så tycker partierna. Den senaste tiden har frågan om vinster i välfärden återigen blossat upp, efter att det avslöjats att företaget Attendo har delat ut bonusar i miljonklassen samtidigt som man tagit emot coronastöd. Företaget anklagas också för att ha straffat en anställd som larmade om missförhållanden

Vinster i välfärden är ett gott tecken G

Susanna Silfverskiöld. Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat. H uruvida pengar ska få plockas ut ur välfärden är ständigt föremål för politisk diskussion. Men flödet åt andra hållet ignoreras Vinster i välfärden Välfärd Vänsterpartiet Segregation REPLIK Dags lägga ner kravet på vinststopp i välfärden skriver de borgerliga partiernas ekonomisk-politiska talespersoner i DS 11/3. Den svenska modellens världsunika framgång bygger på ett högt skatteuttag för att finansiera vår gemensamma välfärd Vinst i välfärden är lite av en papperstiger. Åtminstone för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och åtminstone om det genomförs politiska åtgärder som begränsar valfriheten. Det är därför Löfven och Fridolin (och faktiskt även i viss mån Sjöstedt) vrider sina händer när de pratar om detta Vinst i välfärden. Vinst i välfärden. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av resurser för att anställa fler inom vård, Det betyder dock inte att all hälso- och sjukvård måste vara offentligt utförd Det blir en vinst för välfärden. Att stoppa vinstjakten i skolan är att främja elevhälsan framför kortsiktigt vinst. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till skolläkare, skolsköterskor, psykolog, kuratorer samt personal med specialpedagogisk kompetens

Grundläggande kunskaper i aktiebolagslagen och om betydelsen av vinstsyftet gör också borgerliga människor med humanistiska ideal motståndare till vinster i välfärden. Av adjungerad professor ROLF SKOG: Det finns på bolagsrättens område vissa till synes eviga frågor Vinster i välfärden : En studie av Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning av frågan inför valet 2014 och den eventuella påverkan på väljaren . De slutsatser som går att dra av resultatet är att frågan om vinster i välfärden var av betydelse för majoriteten av väljarna i det undersökta valdistriktet

Vinster i välfärden - det du behöver veta - Arbete

 1. Den ene menar att vinster i välfärden betyder att verksamheten ger ett ekonomiskt överskott som kan användas till att anställa fler, skaffa bättre utrustning etc. Den andre menar att vinster i välfärden betyder att ägarna till privatskolor och omsorgsföretag stoppar pengar i egen ficka. Som gjort för att prata över huvudet på varandra
 2. Förbud mot vinster i välfärden - en oproportionerlig och dyr historia. september 8, 2014. september 8, 2014. av Anne Ramberg. Vänsterpartiet går till val på att begränsa vinsterna i välfärden. Vad Sjöstedt inte förstår, eller möjligen inte berättar, är att det kan komma att bli en mycket dyr reform för Sverige, om den skulle.
 3. Det betyder alltså, att varenda löfte du läser från något av de rödgröna - Finns det ingen trygghet bakom alls eftersom dom kommer att behöva samsas. Den största frågan för vänsterpartiet är Vinster i välfärden

Minskade vinster betyder inte bättre verksamhet : Syftet med förslaget är att offentliga medel som är avsedda för välfärdsverk-samhet i huvudsak ska användas till den verksamhet som medlen är avsedda för. Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Created Date faktorer komplicerar frågorna om vinster i välfärden då det inte är alldeles enkelt att ens komma överens om förutsättningarna för en diskussion eller analys. 1.1. Begreppen välfärd och vinst Till att börja med är varken begreppen vinst eller välfärd entydigt definierade i lag

att vinster i välfärden ska stanna i välfärden. Vinst ska aldrig vara syftet. Marknadsskolan gör lärare till servicepersonal, föräldrar till kunder och barn till pengapåsar. För en jämlik skola måste vinstintresset bort ur skolekvationen. Skolans syfte ska alltid vara utbildning - aldrig vinst Vinster i välfärden - nej tack! Jag önskar att kongressen som S håller i Göteborg beslutar att verka för att vinster i välfärden inte ska finnas. De som driver företag privat och kommunalt och medarbetarna i välfärdssektorn är värda bra lön med schyssta arbetsvillkor

Synonymer till vinst - Synonymer

Välfärd - Wikipedi

 1. slutsats om de privata vårdproducenternas oförtjänta vinster
 2. De samlade vinsterna i välfärden utgör knappt 0,6 procent av kommunernas och landstingens totala kostnader. Detta betyder att tillskottet till kvalitetsförbättringar om alla vinster skulle förbjudas ändå är försumbart. Att begränsa vinsterna kommer däremot med all säkerhet att leda till en mängd negativa konsekvenser
 3. st då Vänsterpartiet gjort detta till sin viktigaste fråga. Varför har jag lite svårt att förstå. Jag tycker debatten snarare skulle handla om hur får vi vår välfärd att bli bättre och mer kvalitativ och hur ska vi då finansiera detta
 4. om utredningen Ordning och reda i välfärden del 1 av 3 del 2 av 3 (denna artikel) del 3 av 3. De vinstsyftande företagen och riskkapitalbolagen har etablerat sig på de skattefinansierade välfärdsmarknaderna då utsikterna att göra stora vinster är mycket goda
 5. Sändes 4 april 201

Inlägg om Vinster i välfärden skrivna av campaigndossier. STRATEGI | Så fick då Stefan Löfven och partiledningen sin kompromiss om vinster i välfärden. Med lite tur har han nu neutraliserat frågan inför valet. Det är nämligen svårt att se att vare sig Moderaterna eller Socialdemokraterna skulle vilja göra vinster i välfärden till en valfråga i dagsläget Ser vi början på slutet för vinster i välfärden? Sverige är ett extremt land, det enda där skattepengar slussas vidare till vinstdrivna skolföretag. Och de stora förlorarna är arbetarbarnen, skriver Daniel Suhonen. Han hävdar att det parti som tar upp kampen mot vinster i välfärden kan räkna med ett brett folkligt stöd Vinster i välfärden är en valfråga som alla partier utom Vänsterpartiet vill ha bort från agendan inför valet. Men eftersom det ständigt kommer nya skandaler så håller sig frågan envist kvar. Därför försöker förespråkarna av privata alternativ nu istället flytta diskussionen från att handla om vinster till att handla om valfrihet

Vinster i välfärden : En studie av Dagens Nyheters och

Stopp för vinster i välfärden, föreslår regeringen. Det vänder upp och ner på förutsättningarna för skolan och äldreomsorgen i Linköping, menar Moderaterna som kräver att. Betyder det att man inte kommer att tillåta vinster i välfärden? Svar: Nej, det betyder det inte utan det betyder någonting annat luddigt som är mycket svårt att förstå. Ett klassiskt politikersvar sveper fram i pressen med andra ord. Vi får se om det kommer någonting konkret

Facken oense om vinster i välfärden - Dagens Aren

S-kvinnor har sagt nej till vinstmotiv som drivkraft i offentligt finansierad välfärd. Kvinnoförbundet kräver att alla offentliga medel som anslås till privat driven välfärd kommer brukarna till del (S-kvinnors förbundmöte 2011). S-kvinnors kritik mot vinst i välfärden innebär, enligt Peter Wolodarski i dagens DN, att S-kvinnor (liksom LO) motarbetar feminism och jämställdhet Företagens roll för välfärden måste bli tydligare och på vilket sätt vinst bidrar till att höja kvalitet och leveransförmåga. Sjöstedt har skickligt gjort frågan om vinster till en moralfråga och dömer ogenerat ut en hel bransch. Så kan man bara göra om man inget förstår Igår på Fullmäktigemöte hade Arne Engholm (L) en interpellation som gick ut på att försvara vinster i välfärden. I den diskussion som följde upplyste kommunalrådet Peder Björk (S) att en skolkoncern tog på ett år en vinst på 300 miljoner (skattepengar). Detta hade Engholm inga problem med. Han hänvisade till kvalitén

Det finns ett påstående om TTIP skulle kunna stoppa ett eventuellt förbud mot vinster i välfärden genom att det kommer anses vara indirekt expropriation. Juristen Erik Bröddén har skrivit ett intressant examensarbete om den frågan. Slutsatsen är att ett vinstförbud inte kommer att påverkas av TTIP-avtalet. Bakgrunden är följande Utan möjlighet till vinst är det färre som vill ta risken att driva företag och genomföra nya idéer i praktiken. Därför skulle det med all sannolikhet bli färre privata alternativ med vinstförbud. Då skulle möjligheten att välja bli mindre, utbudet minska. Sedan kan det vara fel att behandla alla delar av välfärden lika Nu finns äntligen ett förslag på riksdagens bord, ett förslag som skulle stoppa vinstjakten i välfärden. Att det inte ska vara fri dragning på.. Vinster i välfärden är ett gott tecken Om verksamhet A (privat) går med vinst och likartad verksamhet B (offentlig) inte gör det, så betyder det förlust. En kvalificer­ad gissning säger att förlustern­a är betydligt större än vinsterna. Om vi vill ha mer välfärd för pengarna - börja där Vinst i välfärden +1. Konsekvensutred vinstförbudet. Det måste genast göras en utredning i alla Sveriges kommuner och län om konsekvenserna av ett vinstförbud i välfärden. Många invånare kommer drabbas när regeringen och Vänsterpartiet tvingar leverantörerna inom vård, skola och omsorg till nedläggning

Vinster i välfärden Svenssons Nyhete

Vinster i välfärden. 20 jan , 2018 I det nuvarande parlamentariska läget är frågan om Vinster i välfärden ett spel för gallerierna, det kommer att falla i riksdagen eftersom SD kommer att Betyder det att frasradikaler från 68 tagit över partiet välfärden, den så kallade Välfärdsutredningen. Regeringen har angett tre huvudmotiv till utredningen: 1. Utdelning av vinst innebär ett betydande läckage av skattemedel, som inte används i verksamheten, 2. välfärdsföretagen gör mycket höga vinster, så kallade övervinster, 3 På statens bekostnad - om vinster i välfärden. Vinster i välfärden är en aktuell politisk fråga. Men hur länge har den varit det? Magnus Linnarsson, historiker, har studerat riksdagsdebatter om privat eller offentlig förvaltning inom det allmänna genom fyra sekel i sin nya bok

vinst i välfärden - Opinionsläge

Fel fokus kring vinster i välfärden. Senast uppdaterad: 2015-11-10 av Christian Holmström Publicerad: 2015-03-12 Förra s betydelse för svensk ekonomi. Läget i ekonomin - januari. Mars. Avmattning i ekonomin. Lönegolv riskerar att stänga ute arbetskraft Nej till förslag om att begränsa vinster i välfärden. Publicerad: 29 maj 2018 klockan 14.12. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att det borde införas en reglering av vinsterna i välfärden inom socialtjänsten, assistansersättningen och skolan. Dessutom vill utskottet att riksdagen riktar en. Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 (pdf 5 MB) Välfärdsutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande Ordning och reda i välfärden till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att. Lösning på problemet vinster i välfärden. Det fundamentala problemet är inte införande av kapitalistisk konkurrens. Kapitalism är den bästa metoden att premiera effektivitet. Men det är också, som en konsekvens, den metod som snabbast hittar hålen i den väv som reglerar verksamheten. Om jag ska peka finger är problemet att de som. Vinster i välfärden Engelska skolan gjorde en vinst på 63 miljoner förra året, 10 miljoner mer än året innan. Samtidigt demonstrerar tusentals lärare mot besparingar i skolan. - Det är så klart stötande att skolkoncerner ökar sina vinstuttag samtidigt som behoven i skolan växer, säger utbildningsminister Anna Ekström, (S)

(Från 2014-08-18) Mindre än en månad kvar till valet och en av de hetare frågorna är vinster och - tänker undertecknad - egentligen vinstuttag i välfärdssektorn. På DN debatt idag måndag 18/8 2014 argumenterar entreprenören Dan Olofsson för samhällsnyttan och värdet av en konkurrensutsatt skola, vård och omsorg Vinster i välfärden begränsas. Den nya regeringens har träffat en uppgörelse med Vänsterpartiet om att kraftigt begränsa de vinster som välfärdsföretag kan tänkas göra. I huvudsak betyder att insatt kapital och låg ränta på detsamma inte behöver återinvesteras,. Annons. Det här måste få ett slut. Det är klart att varken diktaturer eller riskkapitalister har i välfärden att göra. Det var under debatten kring detta som Sebastian Karlberg (S) frågade Birgitta Sacrédeus om hon tycker att det vore okej ifall Kinas kommunistparti skulle starta skolor och vårdcentraler i Dalarna - Det betyder att om någon går in med sina privata pengar för att starta en förskola, har man rätt att få tillbaka de pengarna plus en låg ränta, ingen vinst Title: Microsoft Word - St upp för överenskommelsen om vinster i välfärden Version 2.docx Author: Elisabeth Sundell Created Date: 5/27/2015 9:46:26 A

Vinster i välfärden Mellan anpassning och motstån

Vulgärpropaganda på hög nivå har vi vant oss vid när det gäller att försvara borgerlighetens misslyckanden på arbetsmarknadsområdet och sjukförsäkringsdebaklet. Vinster inom vård - omsorg och skola är ett - i enlighet med Novus opinion - något som svenska folket är emot. Hela 80% av väljarna anser att vinster skall återinvesteras inom vård och skola Frågan om vinst i välfärden är en fråga som jag skrivit om många gånger. Jag har även samlat en del argument i en särskild bloggartikel. Här kommer jag inte gå in på de argumenten. Flera undersökningar visar att en majoritet av det svenska folket är mot vinst i välfärden Vinster i välfärden skall gå tillbaka till verksamheten, sa Jonas Sjöstedt (V) från stora scenen i Almedalen igår. Budskapet var tydligt, riskkapitalbolagens roffanden i den Svenska välfärden måste få ett slut. Svenska skattepengar skall inte stoppas i kapitalisters fickor i form utav höga bonusar och undangömda konton i skatteparadis

Vinster i välfärden Politik Postad av Mr Right Posted on lör, februari 01, 2014 20:19:32 Sällan har en debatt ägnats så mycket tid och getts så mycket utrymme och samtidigt vara så fel som vinster i välfärden Vetenskapsskolan visar på baksidan av vinster i välfärden. Debatt För knappt två veckor sedan stod det klart - Vetenskapsskolan läggs ned. Och vem får inte betala notan för denna privata. Det var i budgetprocessen 2014 som V villkorade sitt stöd för regeringens budget med krav på en lag om begränsar vinster i välfärden, vilket var en huvudfråga för partiet i valrörelsen. Enligt överenskommelsen från 2014 ska regeringen innan nästa val lägga ett förslag om att överskott hos privata välfärdsföretag som huvudregel återinvesteras i verksamheten Trots att det i Miljöpartiets valmanifest står att vinster i välfärden ska återinvesteras i verksamheten, måste företagen ändå kunna ta ut en viss vinst, menar språkröret Åsa Romson i dag

Vinster i välfärden är en politisk vattendelare. Att frågan om välfärdsvinster varit het under mandatperioden märktes inte minst under regeringens budgetförhandlingar med V. Nyligen riktade Jonas Sjöstedt kritik mot S: De vill låta vänster men vågar inte göra detta.. Från andra hållet angrips S av Moderaterna, som ogillar S. Däremot finns det flera andra undersökningar som pekar på frågans betydelse i en helt annan inriktning. Förutom V har varken väljarna eller något av de andra partierna något större intresse av att göra vinster i välfärden till en stor valfråga, jämfört med skolan - som ligger i topp - dock inte ur ett vinstperspektiv Inlägg om vinster i välfärden skrivna av klalin. Refuserad replik på debattartikel av Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl, Dagens Industri 2019-05-09 (Satsa på begåvade barn för välfärdens skull).. I Dagens Industri 2019-05-09 framför utbildningsforskarna Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl under rubriken Satsa på begåvade barn för välfärdens skull den i och.