Home

Lifos Afghanistan

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning. Med hjälp av Lifos hittar du aktuell information och analys om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige Lifos aktuellt. Fokusländer. Sökning. Rättsfallssamling. Länksamling. EASO COI Portal. Om Lifos. Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning. Med hjälp av Lifos hittar du aktuell information och analys om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige Lifos databas innehåller främst Migrationsverkets egna material i form av rapporter tillsammans med domar från Migrationsöverdomstolen, viktiga avgöranden från Europadomstolen, och styrande och stödjande verksriktlinjer. Databasen innehåller även rapporter från till exempel utrikesdepartementet, andra länders migrationsmyndigheter, frivilligorganisationer och vissa medier Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap Sök i Lifos Gå till detaljerad sökning. Lifos aktuellt; Fokusländer; Sökning; Rättsfallssamling; Söknin

Migrationsverket har publicerat Rättslig kommentar (SR 03/2018) av rättschef Fredrik Beijer angående Lifos rapport Afghanistan: Kort analys av läget efter en serie uppmärksammade bombdåd i Kabul och Jalalabad i januari 2018 daterad 2018-01-31. Beijer börjar med att sammanfatta en slutsats om attackerna som beskrivs i Lifos rapport: Det kan konstateras att i vart fall tr Lifos har idag publicerat en ny lägesanalys för Afghanistan. Jag har skummat igenom den och delar här en kort analys med personliga kommentarer till vad jag bedömer att den kan komma att innebära. Lifos är ett expertorgan med målsättning att agera opartiskt genom att utarbeta landinformation och omvärldsanalyser. Lifos huvudsakliga målgrupp är prövningen inom Migrationsverke

Lifos extern - Lifos exter

 1. Afghanistan (Senast uppdaterad 190127). Kort info: Denna lista gäller händelser i Afghanistan och går tillbaka till 2013. Om man använder listan för att komplettera ett asylärende, bör man endast använda händelser som går ungefär 2 år tillbaka i tiden och händelserna bör vara relevanta för ärendet ifråga
 2. Kvinnan i det afghanska samhället. Av: Frida Meinking. Publicerad 2017-01-27. Dela. Tweeta. Freshta Dost, Styrelseledamot Svenska Afghanistankommittén, kom till Sverige från Afghanistan som tonåring i början av 2000-talet. Med sin familj fortfarande bosatt i Kabul brinner Dost för att göra det afghanska folkets röst hörd i Sverige
 3. Afghanistan - Lifos extern - Migrationsverket . Den här texten handlar om Migrationsverkets rättschefs rättsliga ställningstagande angående beviskravet för exklusion och individuellt ansvar (vid bl.a. terrorbrott), daterat den 12 januari 2011
 4. Afghanistan - Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar (version 2.0) Irak. Migrationsverket har god kännedom om hur äkta irakiska handlingar ska se ut. Verket känner också till vilka slags handlingar det ofta förekommer förfalskningar av
 5. 57 Lifos, 2018-01-19, s. 12. 58 Afghanistan Online, Biography of Dr. Abdullah Abdullah, 2020-09-02, Biography of Dr. Abdullah Ab-dullah (afghan-web.com) (hämtad 2021-02-25). 59 Mousavi, s. 61. 60 Afghansk politisk analytiker 1 i Kabul, Whatsapp-intervju 2021-02-04

Sammanställt augusti 2018 av Lisa Carlgren, Göteborg (organisationsforskare, frivillig familjehemsförälder) i syfte att stötta afghanska ungdomar som fått avslag med hänvisning till att de kan leva i en annan del av landet, samt de som inte längre är muslimer. Ur Lifos Temarapport Afghanistan, Kristna och Apostater 2017-12-2 Afghanistan - kristna, apostater och ateister Lifos 27.12.2017 Kristna, konvertiter och ateister Länksamling Temarapport Afghanistan: Hedersproblematik och moralbrott Lifos 19.1.201 Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni 2.0 Lifos 29.5.2019. 4. Afghan conflict: US and Taliban sign deal to end 18-year war BBC News 29.2.2020. 5

Lifos aktuellt - Lifos extern - Lifos extern - Lifos exter

Om barnfamiljer på flykt. Författare: Anna Lindberg, verksam forskare inom Asylkommissionen, grundare av FARR:s medlemsförening Österlens stödförening för flyktingar, samt styrelsemedlem i FARR. Texten är baserad på möten med asylsökande och stödpersoner, samt på rapporter, statistik och övrigt material från Migrationsverket och. Lifos Lifosrapport: Afghaner i Iran 2019-02-18, version 3.1 6 (55) miljoner afghaner beräknas ha kommit till Iran under 1980-talet. Många afghaner återvände sedan till Afghanistan när Sovjetunionen lämnat landet men krig, talibanstyre, fortsatta konflikter och bristande framtidsutsikter Afghanistan är ett land i södra Asien.Afghanistan räknas enligt olika källor till Centralasien [7], Sydasien [8] eller Mellanöstern. [9]. Under andra hälften av augusti 2021 tog talibaner över större delen av landet, intog Kabul och tog makten från den tidigare regeringen, Islamiska republiken Afghanistan.. Landet är bergigt och saknar kust

Just nu är alla utvisningar till Afghanistan stoppade. Migrationsverket har meddelat att de som har ett utvisningsbeslut kan ansöka om att få tillbaka sitt LMA-bistånd (LMA-bistånd = boende och dagersättning enligt LMA-lagen, Lagen om mottagande av asylsökande) Lifos Temarapport Afghanistan, Kristna och Apostater 2017-12-21, om apostasi och hur information sprids

Afghanistan (Källa bild: www.lifos.migrationsverket.se) Länk 1: Lifos lansanalys Afghanistan, Lifos 35719 Länk 2: Migrationsverkets rapport Afghanistan, SR 59/2016 Länk 3: Kvinnors situation i Afghanistan Länk 4: Kvinnors situation i Afghanistan Länk 5: EASO Afghanistans rapport November 206, Lifo 40083 Länk 6: UD reseinformation Afghanistan Länk 7: Mänskliga rättigheter Afghanistan Lifos konstaterar idag att läget stadigt har försämrats i Afghanistan. Lifos är migrationsverkets center för landinformation och landanalys som ska vara en oberoende kunskapsbank som ska levererar underlag och analyser till andra delar av Migrationsverket, som sedan fattar beslut i asylfrågor

Rätts- och landinformation, Lifos - Migrationsverke

Afghaner i Iran - Lifos. download Report . Comments . Transcription . Afghaner i Iran - Lifos. Det problematiska är att när både Lifos experter och andra oberoende källor bedömer säkerhetsläget i bl.a. Afghanistan, så görs detta ur en helt annan vinkel. Lifos skriver sina rapporter i svävande ordalag av den anledningen att dessa bedömningar är svåra att göra, eftersom trovärdigheten varierar mellan olika källor och säkerhetsläget är under ständig förändring

Oförändrat säkerhetsläge i Afghanistan, enligt nytt

Lifos har idag publicerat en ny lägesanalys för Afghanistan. Jag har skummat igenom den och delar här en kort analys med personliga kommentarer till vad jag bedömer att den kan komma att innebära. Lifos är ett expertorgan med målsättning att agera opartiskt genom att utarbeta landinformation och omvärldsanalyser Afghanistan X; Första sidan. Tjänster och hjälp utomlands. Tjänster och hjälp utomlands X Tillbaka. Nödsituationer utomlands. Nödsituationer utomlands X Tillbaka. Förlorat pass. Pengar stulna. Sjukdomsfall och dödsfall. Offer för brott. Försvunnen person. Frihetsberövande. I en krissituation I sin lägesanalys om Afghanistan augusti 2019 skriver Lifos [6]: Det är även möjligt med ett mer negativt scenario på relativt kort sikt, om USA beslutar sig för ett snabbt och massivt trupptillbakadragande oavsett om man har slutit avtal med Talibanrörelsen eller inte Report Afghanistan: The situation of Christian converts (Lifos, 2017). The Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD, 2020) published a report on the same topic in 2020. 2 For many years, Landinfo has sought out sources with experience of Christian religious practic

Lifos, Migrationsverkets experter, sade så här i en rapport om Ghazni 2019: Ett alltför snabbt trupptillbakadragande, utan att pågående fredssamtal lett in i regelrätta förhandlingar mellan huvudparterna talibanrörelsen och den afghanska regeringen, riskerar att bidra till våldseskalering Den 16 juni 2017 kom Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos med en ny rapport om Afghanistan. Enligt Lifos är syftet med rapporten primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket.Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Afghanistan med möjlig utveckling framöver Inrikesflyg i Afghanistan - Lifos Sammanfattningsvis förutspår Lifos att läget i Afghanistan successivt kommer att försämras. Antalet civila offer kan i år nå rekordsiffror

Sök - Migrationsverke

Stor oro i Afghanistan när talibanerna fortsätter vinna mark. I takt med att de internationella styrkorna lämnar Afghanistan genomför talibanrörelsen en storoffensiv och utökar sitt territorium kraftigt. Många vittnar om en ökad oro och antalet flyktingar blir allt fler - både innanför och utanför landets gränser Migrationsverkets land- och omvärldsanalys (Lifos) skriver i en rapport att folkbokföringen i Afghanistan är bristfällig och att många afghanska medborgare saknar ID-handlingar. Den vanligaste ID-handlingen, tazkiran, kan vara utformad på olika sätt och innehåller normalt inte efternamn, eftersom sådana inte förekommer i afghansk tradition

Bacha bazi dansande pojkar

Dokument - Lifos exter

Lifos, Migrationsverkets forskningsavdelning, gör nya landinformationsrapporter när de blir ålagda. De dammsuger då hela den internationella forskarvärlden på information. De senaste rapporterna om säkerhetsläget i Afghanistan är från januari 2019 och april 2020 Charlie Yaxleys uppgifter om flyktingars tillgång till sjukvård och skola bekräftas av en ny rapport om afghaner i Iran, gjord av Lifos - expertorganet som tar fram Migrationsverkets landinformation. Enkelt för afghaner att ta sig till Iran. Under 2017 var Terje Torvik Migrationsverkets utsände i Afghanistans huvudstad Kabul Afghanistan - Lifos exter . Orimligt att hänvisa till internflykt i Afghanistan! september 22, 2017 in Juridik och politik, offentlig rätt. Situationen för asylsökande från Afghanistan som har fått avslag på sina ansökningar blir alltmer kritisk Afghanistan - Lifos extern - Migrationsverket Rättsligt ställningstagande om prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/007/2020 Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2020-06-16 Rättsligt ställningstagande angående metod för prövningen då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - SR 46/2018 Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2018. Hazarer ( persiska /hazaragi: آزره / هزاره) är ett persisktalande folk som tidigare huvudsakligen bodde i bergsområdet Hazarajat i centrala Afghanistan, men som nu finns i många delar av regionen. Deras antal i Afghanistan upattas till 3-9 miljoner, motsvarande 10-28 procent av landets totala befolkning

Migrationsverket kommenterar säkerhetsläget i Afghanistan

 1. Sweden, Swedish Migration Agency, Lifos - Centre for Country of Origin Information and Analysis. Reference is made to the Disclaimer regarding the responsibility of reviewers. AUP (Afghan Uniformed Police), including the community police, traffic police, and firefighters
 2. Lifos somalia Lifos extern - Lifos exter . Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation- och omvärldsanalys. Migrationsverket samlar in, analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige
 3. Afghanistan - kristna, apostater och ateister Lifos 27.12.2017 Migrationsverkets frågor till den kristna konvertiten Världen idag 28.11.2017 Mikael Ribbenviks svar om utvisning av kristna till Afghanistan 24.7.2017 Migrationsverket: Inga fler husförhör av konvertiter Dagen 5.7.201
 4. Migrationsverket: Försämrat säkerhetsläge i Afghanistan - DN.SE. Sudan - Lifos extern. Temarapport palestina. Untitled - Lifos - Migrationsverket. Swedish Visa Extension due to COVID-19. Nytt i Lifos (@lifosnytt) | Twitter. Migrationsverket Lifos Afghanistan
 5. Lifos Bacha bazi - dansande pojkar i Afghanistan 2015-11-30 5 (14) pojkar under tillställningarna, vilka ofta avslutas med att pojkarna blir våldtagna.6 Ibland utövas bacha bazi med fokus på pojkarnas dansuppträdanden, och utan att sexuella övergrepp begås Temarapport: Bacha bazi - dansande pojkar i Afghanistan. 27 mars, 2016 Posted by: Nasim Sahar; Category: Asylsökande; 6 kommentarer
 6. Nu stoppar Sverige alla utvisningar till Afghanistan. Migrationsverket har bestämt sig för att sluta skicka tillbaka afghanska medborgare. Det beror på att talibanerna, en islamistisk grupp som.

Säkerhetsläget i Afghanistan allt svårare. 2018-07-05 By Johan Chytraeus 4 kommentarer. Afghanistan står inför stora säkerhetsutmaningar. Det upptrappade våldet från ISIS och talibangrupperingar har flyttat striderna alltmer in i bebyggelsen vilket innebär att fler kvinnor och barn omkommer i konflikten än tidigare. Foto: Johan Chytraeus Migrationsverkets avdelning för landinformation, Lifos, kom i december 2016 med en rapport av stort intresse för dem som kommer i kontakt med afghanska ärenden rörande anhöriginvandring. Temarapport: Afghanistan - Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar

Analys av Lifos senaste rapport om säkerhetsläget i

Inlägg om regeringen skrivna av nokotahorse. Migrationsverket har publicerat Rättslig kommentar (SR 03/2018) av rättschef Fredrik Beijer angående Lifos rapport Afghanistan: Kort analys av läget efter en serie uppmärksammade bombdåd i Kabul och Jalalabad i januari 2018 daterad 2018-01-31 uppehållstillstånd till 45 % av ansökningarna från afghanska medborgare.2 Motsvarande siffror för 2017 var 38 %.3 I juni 2017 beskrev Migrationsverket säkerhetssituationen i Afghanistan som ett eskalerande dödläge4 och många afghaner hänvisar i sina ansökningar till det dålig

Lifos ser också en risk för att utländska IS-soldater kommer att söka sig till Afghanistan när de pressas tillbaka från sina kärnområden i Syrien och Irak, liksom för att regionala. Migrationsverkets enhet för landanalys, Lifos, skriver enligt DN att det troligaste är att situationen i Afghanistan fortsätter att förvärras. Striderna mellan talibaner och regeringsstyrkor. Coronaviruset stoppar utvisningar från Sverige. Uppdaterad 4 april 2020. Publicerad 4 april 2020. Reseförbud och stängda gränser i coronapandemins spår gör att nästan inga utvisningar går.

Lifos happytogobattl

 1. I förra veckan gjorde Migrationsverket bedömningen att säkerhetsläget i Afghanistan förvärrats. Enligt myndighetens enhet för landanalys, Lifos, väntas situationen i landet fortsätta att.
 2. Lifos is the Swedish Migration board's center for country information and country analysis within the migration domain. On Dec 4, 2018, a new report on the security situation in Afghanistan finally was released. The next step is that the Migration board makes a new legal position
 3. Enkelpris från ca. 5.500 SEK. De svenskar som gärna åker tuk-tuk och scooter i Thailand blir nog förvånade att höra att det är hela 259 procent större risk att bli dödad i trafiken i Thailand än i konflikten i Afghanistan. Trafiken i Thailand är till och med farligare än vad konflikt plus mord plus trafik är sammanlagt i Afghanistan
 4. Lifos skriver: Det finns en risk för ett än mer negativt scenario om ISKP:s sekteristiska våld skulle sprida sig med uppblossat våld mellan olika folkgrupper som följd. De unga pojkar, oftast hazarer, som utvisas från Sverige, utan någon social förankring i Afghanistan, riskerar utsättas för detta våld
 5. Detta trots att kvinnan hade dokumenterat problematiken med de män som fanns i hennes nätverk i Afghanistan. I målet ovan ansåg däremot MiöD att det manliga nätverket var skadligt och beviljade kvinnan asyl

Kvinnan i det afghanska samhället - Integrationsforu

Covid-19 i Afghanistan stoppade utvisning från Tyskland. Förvaltningsrätten i Baden-Württemberg (Tyskland) beslutade i december 2020 att utvisning av en ensamstående, frisk, arbetsför ung man inte kan deporteras till Afghanistan eftersom både ekonomin och allmänna förhållanden avsevärt har försämrats i landet på grund av COVID-19. migrationsverket.se Migrationsverketse uses cookies to make the site simpler to use By using this site you consent to our use of cookie Landrapport Mexiko-rev 201203 slutgiltig.pdf. Senast uppdaterad 22 maj 2020, 18.46 Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning. Med hjälp av Lifos hittar du aktuell information och analys om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige . Om Chile - ambassadens landrapport Lifos is the Swedish Migration board's center for country information and country analysis within the migration domain. On Dec 4, 2018, a new report on the security situation in Afghanistan finally was released. The next step is that the Migration board makes a new legal position. The full report, with references, is found here Madelaine Seidlitz tycker att Lifos, Migrationsverkets expertorgan för rätts- och landinformation, sammanställning av säkerhetsläget i Afghanistan är bra. Men både hon och Johanna Eriksson Ahlen, senior juridisk rådgivare i migrationsfrågor på Röda Korset, drar helt andra slutsatser än Migrationsverket när det gäller att skicka tillbaka människor dit

Lifos genomförde under 2017 en analys av cirka 600 asylansökningar från afghanska medborgare. Analysen visade att marktvister var bland de skäl som regelbundet anförs som grund för ansökan om skydd Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict - Midyear Report 2017, lifos 39875 jämfört med motsvarande period 2018 i UNAMA Midy-ear Update on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January to 30 June 2018 Af-ghanistan, lifos 41766 6 Rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan Säkerhetsläget i Afghanistan har förvärrats ytterligare, slår Migrationsverket fast i en ny rapport. Men enligt myndighetens rättschef kommer rapporten inte att påverka bedömningen av pågående asylärenden. Migrationsverkets enhet för landanalys, Lifos, skriver enligt DN att det troligaste är att situationen i Afghanistan.

Lifos migrationsverket - lifos är migrationsverkets

 1. Du hittar bilder på i princip vad som helst här. Migrationsverket Lifos. Star
 2. 2008/09:246 Homosexuella asylsökande från Afghanistan. Torsdagen den 27 november 2008 sattes en homosexuell man på ett flygplan till Kabul. I Sverige har han under sju års tid kunnat leva öppet med sin sexuella läggning och träffa andra homosexuella män
 3. Lifos ser en stor krigströtthet hos befolkningen och uttrycker försiktiga förhoppningar om förhandlingslösningar på konflikten, men betonar att detta i så fall är på lång sikt, bland annat för att IS har etablerat sig i Afghanistan och inte är intresserade av förhandlingar
 4. Afghanistan (Senast uppdaterad 190127) Kort info: Denna lista gäller händelser i Afghanistan och går tillbaka till 2013. Om man använder listan för att komplettera ett asylärende, bör man endast använda händelser som går ungefär 2 år tillbaka i tiden och händelserna bör vara relevanta för ärendet ifråga. De senaste händelserna ligger i enligt ordningen at

Migrationsverkets bedömning av identitetsdokument

LIFOS - Rättsligt ställningstagande angående metod för prövningen då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl LIFOS - Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem LIFOS - Temanotat Afghanistan: Situasjonen for kristne og konvertitter LIFOS Temarapport: Afghanistan - Kristna, apostater och ateiste Lifos, center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet, När det gäller afghanska ensamkommande barn fick 2 100 stanna medan 600 fick beslut om avvisning

Till personer i Sverige födda i Afghanistan räknas personer som är folkbokförda i Sverige och som har sitt ursprung i Afghanistan.Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2018 i Sverige sammanlagt cirka 52 000 personer födda i Afghanistan. [1] 2019 bodde det i Sverige sammanlagt 71 384 personer som antingen själva var födda i Afghanistan eller hade minst en förälder som var det. Den afghanska befolkningen är mycket ung, många är i åldern 15-20 år. Det har bidragit till att andelen barn och ungdomar är stor bland de afghaner som sökte asyl i Sverige förra året. Men det var inte bara vårt land som tog emot många afghanska ensamkommande barn förra året, men Sverige tog emot i särklass flest Eftersom den asylsökande saknar erfarenhet av att leva som vuxen i Afghanistan så får han asyl i Sverige. En afghan som vi kan kalla A sökte asyl i Sverige för första gången 2011. Migrationsverket beslutade om utvisning och beslutet vann laga kraft 2013. A kände inte för att åka hem och utvisningsbeslutet preskriberades 2017 Enligt Lifos lägesanalys 2017-06-16 kan vi vänta en fortsatt försämring. Vice flyktingministern anser att det inte finns några säkra områden i Afghanistan och vädjar till Europa att sluta utvisa flyktingar

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!: Rapporter om

 1. Så påverkas resandet till Sverige från utanför EU till och med 15 maj 2020. Efter regeringens beslut om att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns arbetar Polismyndigheten nu med en inriktning för hur det påverkar arbetet med gränskontroller. Den snabba spridningen av coronaviruset inom EU är en.
 2. Förra året sökte 41 564 afghaner, varav 23 480 ensamkommande barn, asyl i Sverige. Enligt Migrationsverkets enhet för rätts- och landinformation, Lifos, var en klar majoritet av dem hazarer. Drygt hälften av de ensamkommande uppgav att de flytt från Afghanistan medan resten angav att de varit bosatta i Iran
 3. Talesperson för UNHCR i Europa och Asien: Iran har i många årtionden haft en väldigt generös inställning till asylrätten Stockholmian - Följande är del av Expressens artikel om afghanska flyktingar i Sverige som publicerades i tidningen 18 maj 2018. 54 PROCENT LEVDE INTE I AFGHANISTA En asylsökandes rätt till skydd prövas mot det land där han eller hon är medborgare - även.
 4. ter som finns i LIFOs (Human Rights Afghanistan 2014 s. 42) refererar till FN och Human Rights Watch och anger att upattningsvis 70 procent av äktenskapen i Afghanistan är tvångsäktenskap. Trots att det finns förbud i lagstiftning är många kvinnor under 16 år när äktenskap ingås
 5. Uppdatering 181206 kl 22.17: Gruppdeportationen planeras att ske under tisdagen den 11:e december från Märsta förvar. #AfghanistanIsNotSafe. #StopDeportationsToAfghanistan. Asylnätverket varnar just nu för att det planeras ännu en stor gruppdeportation till Afghanistan redan under nästa vecka
 6. AFGHANISTAN ANNUAL REPORT ON PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT: 2020 5 Mandate he 2020 Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Afghanistan was prepared by the Human Rights Service of the United Na-tions Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) and covers the period from 1 January to 31 December 2020